Individuell gestaltterapi

Livet kommer uten noen garantier og uten bruksanvisninger.  

På samme måte som dag og natt følger og bytter plass med hverandre følges og byttes gode perioder i livet med de som er mer utfordrende.  

Når du har det vanskelig hjelper det å ikke stå alene i det. Derfor er jeg her for deg - som din samtalepartner og terapeut. 

Hos meg er du velkommen akkurat som du er. Jeg møter deg med varme, aksept og respekt.

behandlingsøkt

Med hjelp av terapeutiske samtaler i laben min får du muligheten til:

- å håndtere dine følelser (som uro, sinne, håpløshet, frustrasjon, skyldfølelse, sorg)

- å bearbeide vanskelige opplevelser (samlivsbrudd, skillsmisse, sykdom, ulykke)

- å ta en viktig avgjørelse (ang. relasjoner, jobb, flytting)

- oppdage nye sider ved deg selv og utvikle dine ressurser

Jeg er sammen med deg gjennom hele prosessen. Veien kan være humpete, vi kan møte på både tankelabyrinter og følelsesstormer, men jeg vil være med deg gjennom disse utfordringene.

La oss sammen se på livet ditt som et spennende laboratorium hvor du er både forskeren og forskningsobjektet. Du påvirker alt og alle rundt deg og samtidig påvirkes du av dem. Dette er en konstant prosess som aldri tar slutt, men er du bevisst på det som foregår? 

Du vet kanskje at du kan være annerledes sammen med forskjellige mennesker i forskjellige omstendigheter. Men hvordan og hvorfor blir du annerledes, hvordan tilpasser du deg til forskjellige situasjoner? 

Har du et valg eller handler du ofte på «autopilot» uten å vite at du reagerer på livet rundt deg og blir reagert på i et og samme øyeblikk? 

 

Har du noen ubevisste eller automatiserte reaksjonsmønstre som var effektive tidligere, men som virker begrensende på livet ditt nå? 

Bestill time og bli en forsker av livet ditt med meg som en trygg veileder og støttespiller på veien.

Jeg tilbyr timer på mitt kontor i Lillestrøm på tirsdager og online alle andre arbeidsdager.

Pris: 60 min - kr. 500 (fram til 01.07.2022)