top of page

Individuell gestaltterapi og veiledning

Livet kommer uten noen garantier og uten bruksanvisninger.  

På samme måte som dag og natt følger og bytter plass med hverandre følges og byttes gode perioder i livet med de som er mer utfordrende.  

Når du har det vanskelig hjelper det å ikke stå alene i det. Derfor er jeg her for deg - som din samtalepartner og terapeut. 

Hos meg er du velkommen akkurat som du er. Jeg møter deg med varme, aksept og respekt.

behandlingsøkt

Med hjelp av terapeutiske samtaler i laben min får du muligheten til:

- å håndtere dine følelser (som uro, sinne, håpløshet, frustrasjon, skyldfølelse, sorg, ensomhet)

- å bearbeide og stå stødigere i vanskelige opplevelser (samlivsbrudd, skillsmisse, sykdom, ulykke)

- å utforske og håndtere utfordringer i dine relasjoner (i parforhold, med familien, barn, venner, kollegaer)

 

- å ta en viktig avgjørelse i valgsituasjoner (ang. relasjoner, jobb, flytting)

 

- oppdage nye sider ved deg selv og utvikle dine ressurser

Jeg støtter deg gjennom hele prosessen. Veien kan være humpete, vi kan møte på både tankelabyrinter og følelsesstormer, men jeg vil være med deg gjennom disse utfordringene.

Jeg tilbyr timer på mitt kontor i Lillestrøm på tirsdager og online alle andre arbeidsdager. 

Informasjon om pris finner du under "Priser" i hovedmeny.

bottom of page