top of page

Foreldreveiledning

Opplever du at det er vanskelig å forstå barnet ditt?

 

Finner du ikke måter å kommunisere på slik at barnet ditt lytter til deg?

 

Viser barnet ditt sinne, aggresjon eller frustrasjon som du ikke vet hvordan du skal håndtere?

 

Gjennom å utforske ditt forhold med barnet under veiledning, utforsker vi også dine egne erfaringer i barndommen og måter å være foreldre på.

Hvordan er det mulig å integrere din og barnas personligheter for å utvikle forholdet? Hvordan er det mulig å hjelpe barnet til å bli et autentisk og harmonisk individ?

Mor og sønn

Hvert barn er en unik kombinasjon av sin arv og det miljøet som barnet vokser opp i. Det finnes ikke maler som passer for absolutt alle barn - hvert eneste barn er unikt, men det finnes universelle prinsipper som gjelder alle av dem. Min erfaring viser at mange foreldre kunne ha unngått flere vanskeligheter og utfordringer om de hadde denne kjennskap og forståelse av disse prinsipper og konsekvent brukte de i sine relasjoner med barn. Under veiledning bruker jeg både gestaltterapeutiske prinsipper, Trygghetssirkelen modellen og min mangeårige erfaring fra arbeid med barn og ungdom som trener, coach og veileder.

Jeg tilbyr timer på mitt kontor i Lillestrøm på tirsdager og online alle andre arbeidsdager.

bottom of page