top of page
Personvernerklæring

Behandling av personvernopplysninger hos RelasjonsLab (Vårvik Group), org.nummer: 990164436

 

Alexandra Vårvik er ansvarlig for personvern i virksomheten. 

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for sine klienter, kunder og leverandører og tilbyr:

 

 • Individuell gestaltterapi, med fysisk oppmøte og digitalt

 • Foreldreveiledning, med fysisk oppmøte og digitalt

 • Foreldrekurs, digitalt

 

Virksomheten er ikke databehandler.

 

Person- og behandlingsaktiviteter er:

 

 • Registrere nye klienter, digitalt

 • Føre korte journalnotater i forbindelse med konsultasjoner, digitalt

 • Fakturering, digitalt

 • Korrespondanse med klienter på telefon, sms og e-post

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 

 • Å overholde avtalen med klienter

 • Eksplisitt samtykke

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

 

Lagring av personopplysninger:

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Alle data lagres digitalt med hjelp av webbaserte løsninger som krever pålogging med passord.

 

Virksomheten bruker pr. dags dato:

 • Nettbasert journal- og faktureringsprogram easypractice.net

 • Telefon og sms

 • Online møte - tjeneste Whereby (i tråd med GDPR og norsk personvernlovgivning) for digitale konsultasjoner

 • Webhotell wix.com med domenenavn og e-post tjenestene hos one.com

 

Basert på dette mener virksomheten at behandling av personopplysninger utføres slik at det er lav risiko for brudd på enkeltpersoner rettigheter og at det ikke er nødvendig med ytterligere konsekvensutredning.

 

Innsyn:

 • Enkeltpersoner kan få innsyn i sine personopplysninger og journalnotater.

 • Enkeltpersoner kan trekke tilbake samtykke til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke

 • Enkeltpersoner kan endre eller be om sletting av personopplysninger.

 • Enkeltpersoner kan avslutte avtaleforholdet.

 

Opptak av samtaler - audio og video:

Ved video-, telefon-  og fysisk konsultasjon skal det ikke gjøres opptak. Om det ikke foreligger en gjensidig skriftlig avtale med en skriftlig samtykke-erklæring om hvordan man forholder seg til opptak av samtaler og oppbevaring av slike data kan det ikke gjøres opptak av samtaler og oppbevaring av slike data. Det gjelder også om klient vil ta opp samtalene.

 

Informasjonssikkerhet:

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger:

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten, slik som regnskapsfører. Personopplysningene vil kun bli brukt til det formålet de ble samlet inn for, og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldene regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriflig instruks og med samtykke fra den registrerte.

 

Klagerett:

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personvernopplysninger er i strid med relevante personvernsbestemmelser har du rett til å sende inn en klage direkte til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt på e-post:

alexandra@relasonslab.no eller mobil: 90530408 om du har spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger.

bottom of page