top of page
COSP logo_edited.jpg

Trygghetssirkelen
(Circle of Security Parenting)

foreldreveiledningskurs 

anbefalt av Bufdir
Familie tid
Neste online-kurs starter:

Onsdag, 12.oktober, 2022
Sted: Zoom
Varighet: 8 uker
Tid: Onsdager, kl.2000-2200

Om oss

Dette kurset hjelper deg med å:

- bli klar over hvilke behov barna har til enhver tid
- lære sunne måter å respondere på barnas behov
- analysere og justere dine egne foreldermønstre
-  lære mer om tilknytning
-bli trygg i foreldrerollen 
- få harmonisk relasjoner med barna dine


 
Hva er Trygghetssirkelen?

 
Trygghetssirkelen er en modell som illustrerer alt som foregår hver dag i en relasjon mellom et barn og dets omsorgsgiver - barnets ulike behov og voksnes forskjellige måter å respondere på dem. 
Vi er alle "skrudd sammen" for å søke etter trygghet og tilknytning og behovet for trygge relasjoner styrer det meste av adferden vår i samspill med andre. 
 
Det betyr at trygghetssirkelen som modell handler om oss alle. Den begynner når vi blir født og fortsetter gjennom hele livet, overalt i verden. 
Dette kurset, som forklarer og lærer bort både denne modellen og viktige prinsipper om trygg tilknytning, har fått samme navn - "Trygghetssirkelen". 
Hvem utviklet Tryghetssirkelen?

 

Trygghetssirkelen ble utviklet i USA på 2000-tallet av de kliniske psykologene Bert Powell, Glen Cooper og Kent Hoffman og bygger på 60 år med forskning på hvordan tilknytning og trygghet skapes og ikke skapes. Kurset ble raskt populært rundt i verden og er nå også oversatt til mange språk.

Hvorfor er det viktig å lære om tilknytning?

 

Kvaliteten på tilknytning til de nærmeste omsorgspersonene som barnet former i barndommen er avgjørende for hele barnets videre liv og påvirker:

- sosial utvikling

- emosjonell utvikling

- psykisk helse

- fremtidige relasjoner med andre

Med andre ord utgjør  tilknytningen som formes i tidlig alder det viktigste personlige fundamentet som et mennesket har!

Men hva er selve tilknytningen?

 

 

Tilknytning er det sterke emosjonelle båndet som formes mellom barnet og omsorgspersonen. 

 

Forestill deg at hver eneste lille interaksjon mellom barnet og for eks. barnets mor knytter dem sammen med en liten, tynn tråd. Mange slike interaksjoner gir mange tråder — der hvor moren er tilgjengelig og oppmerksom på barnet, svarer på barnets behov og tilfredsstiller dem - lærer barnet å stole på henne og former til slutt et tykt og sterkt bånd som knytter dem sammen. 

 

Basert på disse erfaringene og opplevelsene i tidlig barndom formes det også en modell som blir fundamentet for barnets videre forventninger til verden og barnets fremtidige relasjoner - det er trygt å stole på de andre, jeg har en verdi. 

 

Men hva om omsorgspersonen ikke er tilgjengelig, uforutsigbar eller ikke er oppmerksom på barnet?

 

Det formes et bånd i slike tilfeller også, men dette båndet er utrygt, barnet lærer ikke å stole på sine nærmeste og utvikler forskjellige måter å oppføre seg på for å tilpasse seg forskjellige situasjoner. Disse mønstrene former til sammen også et fundament for barnets videre oppfatning av verden, men da som et utrygt sted hvor man ikke kan stole på andre og hvor man ikke har noen høy verdi selv. Denne indre oppfatningen er ofte helt ubevisst, og tas med inn i voksenlivet hvor den styrer og påvirker blant annet relasjoner med andre mennesker.

Hvorfor Trygghetssirkelen?

 

 

Mange studier av små barn og deres omsorgspersoner viser at våre egenskaper som foreldre, våre evner til å være tilstede for barnet vårt og gi det det som trengs er sterkt avhengig av våre egne opplevelser i barndommen og av den stilen som våre foreldre praktiserte med oss.

Vi har med andre ord innebygde og ofte ubevisste mekanismer som styrer våre valg av respons til barna våre. 

 

Hvordan kan vi da sørge for at vi gjør det beste for barna våre, at vi gir dem den omsorgen de trenger og former den tryggeste tilknytningen som er mulig og som skal hjelpe dem videre i livet?

Det er her Trygghetssirkelen kommer inn.

På kurset lærer deltakere å observere, forstå og være bevisst barnas behov til enhver tid. De lærer sunne måter å respondere til disse behovene som former en trygg tilknytning mellom dem og barna deres.

Om meg

 

 

Jeg er selv mamma til tre barn i alderen mellom 8 og 18 år. Jeg har alltid vært interessert i pedagogikk og barndom og har alltid sett på meg selv som kunnskapsrik på dette området. Men det var ikke før jeg begynte å studere tilknytningsteori og psykoterapi at jeg forsto mange sammenhenger og hvordan mine egne erfaringer i barndommen påvirket meg som mor til mine barn. 

 

Det som var den mest lærerike erfaringen for meg og det som fikk meg til å revurdere min foreldrestil og bli bevisst mange innlærte og automatiserte mønstre var «Trygghetssirkelen» kurset.

 

Jeg er stolt av å være kursleder for dette kurset nå flere år senere og ha mulighet til å tilby det online til flere foreldre.

Jeg jobber som gestaltterapeut og har min egen terapipraksis, i tillegg studerer jeg på masterprogram i Samfunn og Helse med spesialisering i forebyggende arbeid med barn og ungdom.

Fra før har jeg over 25 års erfaring med å jobbe med og undervise barn og ungdom som danselærer, coach og veileder.

Hva består kurset av?
 

 

Kurset består av 8 samlinger fordelt på 8 møter på 2 timer hver. 

 

Hvert møte er en kombinasjon av forelesning, analysering av videomaterialer hvor dere kan se eksempler på interaksjoner mellom barn og deres foreldre, gruppediskusjoner og selvreflektering. 

 

Samlinger:

Samling 1: introduksjon av Trygghetssirkelen

(Introduksjon av modellen, om å være god nok og om at det aldri er for seint, forskjellen som gjør en forskjell, om å få øye på sirkelen )

Samling 2: Barnas behov rundt Trygghetssirkelen

(Behov om en relasjon, utforsknings behovene og "ta meg tilbake" behovene, 25 ord om trygg tilknytning, SSKG - større, sterkere, klokere og god)

Samling 3: "Å være sammen med" (barn)

( Behagelige og ubehagelige følelser, distrahering av følelser, "å være sammen med" som en holdning, det motsatte av "å være sammen med", seks følelser som barna trenger hjelp med å lære å organisere, refleksjon rundt egne erfaringer i barndommen )

 

Samling 4: "Å være sammen med" (babyer)

(Barnets raske stemningsskifte og skiftende fokus, hvordan møte behovene om å gå ut og komme inn, er det mulig å skjemme bort en baby?)

Samling 5: Veien til trygghet

(Å se seg selv gjennom barnas øyne, evnen til å være sårbar, innsikt i egne styrker og svakheter, barnas behov som er utfordrende å møte, "haimusikk", signalisering og feilsignalisering )

Samling 6: Utforskning av det vi som omsorgsgivere strever med

(Hva betyr det å være hard, svak eller fjern som omsorgsgiver, hvordan oppleves det for barna og hvordan reagerer de, refleksjoner rundt erfaringer med frykt fra egen barndom, bevisstgjøring rundt triggere)

Samling 7: Brudd og reparasjon i relasjoner

(Utagerende atferd hos barn, reparasjon av relasjoner med time-in, hva er reparasjon?)

Samling 8: Oppsummering av modellen og deltakers læringsprosess, feiring

Maksimalt antall kursdeltakere per gruppe er 18. 

Hvor mye koster det å være med på kurset?

 

 
Bonus:

I tillegg til selvet kurset får du følgende inkludert i prisen:

 

1. Deltakelse i lukket Facebook-gruppe hvor alle kursdeltakere kan kommunisere, diskutere, stille spørsmål til hverandre og til Alexandra og få svar

 

2. 1 gratis individuelle veiledningstime med Alexandra verdt 675 NOK. Du bestiller time selv inn i en kalender hvor du kan velge både dato og tidspunkt som passer deg best. Kalenderen blir tilgjengelig etter kursstart.

Påmelding til COSP kurs:

1 betaling:

2990 NOK 

faktura sendes

1 uke før oppstart

Delbetaling:

 

1590 NOK + 1590 NOK

 

første faktura sendes 1 uke før oppstart,

andre faktura etter 30 dager

Ved å fylle inn denne formen og trykke på "Send" viser du interessen til å delta på COSP digital kurs i regi av Alexandra Vårvik - RelasjonsLab. Vi starter kurset onsdag, 12.oktober 2022. Vi kontakter deg for å bekrefte din interesse 1 måned før oppstart, dvs. 12.september, 2021. Du får faktura per e-post 1uke før kursstart, dvs onsdag, 5.oktober 2022. 

Takk for påmeldingen din!

Påmelding
bottom of page